Team Gorredijk 3 gewestelijk kampioen libre C1
 
 
Afbeelding invoegen
 
 
 
 
Het C1 team bestaande uit Wolter Haanstra. Cees Reidsma, Jan Rozendal en Marcel van der Woude heeft op 27 mei in Hoogeveen het gewestelijk kampioenschap in de C1 klasse gewonnen. Het team plaatste zich hierdoor eveneens voor het Nederlands kampioenschap op 24 juni in Nieuwegein !
 

 Ilja Tassebajof clubkampioen A-Poule
 
 Voor aanvang van zijn laatste partij stond Ilja tamelijk riant bovenaan, maar in zijn laatste partij (tegen Uilke Seinstra) ging het bijzonder moeilijk.
Het was voor Ilja echt sprokkelen bij de bijna onmogelijke aanvangsposities na missers van Uilke (hij schijnt daar een bijzondere vaardigheid in te hebben).
Ook hier dus weer een extra spanning. Uiteindelijk kon Ilja de partij winnen, echter onder zijn gemiddelde en met de daardoor verkregen 2 punten eindigde hij op 67 punten. Jappie Blaauw deed zijn uiterste best en won op 20 april zijn beide partijen en maakte in zijn partij tegen Auke Veenstra zelfs met 32 de op één hoogste serie van de competitie; heel knap.
Als hij zijn laatste partij op 27 april ook bovengemiddeld wint eindigt Jappie met een gelijk aantal punten als Ilja.
Echter, dan beslist het percentage caramboles en dat is voor Jappie niet meer in te halen.
En daarmee is Ilja Tassebajof dus kampioen en wil ik (C. Henny) hem daarmee van harte feliciteren.
Knap werk; nieuw lid, competitie spelen en die winnend afsluiten.
Dat doet mij denken aan een zegswijze van een Romeins veldheer, Julius Caesar, ongeveer 2000 jaar geleden toen hij weer eens een veldslag had gewonnen. Hij schreef toen naar het Romeinse hof de legendarische woorden: "Veni, vidi, vici" (latijn voor " ik kwam, ik zag, ik overwon"). ( C. Henny).
 


 
Arie van der Schoot clubkampioen B-Poule
 
Het seizoen nadert haar einde en dus worden de poule winnaars langzamerhand bekend.
De B poule heeft 3 volle ronden voltooid en Arie van der Schoot is de kampioen geworden.
Van harte gefeliciteerd met dit resultaat. Vr het begin van de laatste speelavond lag alles nog open.
Jelte Postma kon nog voorbij Arie komen door zijn laatste twee partijen te winnen en Arie zijn laatste partij zou verliezen.
Het liep toch anders; Jelte verloor zijn eerste partij (toch wat spanning?) en daardoor was Arie, ook al zou hij zijn partij verliezen, niet meer in te halen.
Hij deed echter wat een kampioen behoort te doen, zijn laatste partij ook winnen.
Voor Jelte had het verlies nog een voor hem minder gevolg; hij verspeelde hierdoor ook zijn tweede plaats aan Paulus Kooistra, die dit seizoen een opmerkelijke progressie heeft gemaakt.
(C. Henny).
 


 
Uitslag voorronde 3 banden 3e klasse seizoen 2017/2018 on-line
Finale plaatsen voor Fries kampioen 2016/2017 Pieter Kooistra en voor Uilke Seinstra
Voor volledige uitslag klik op deze link
 
 
 
Uitslag voorronde 3 banden 2e klasse seizoen 2017/2018 on-line
Finale plaats en promotie voor Andries Overwijk
 

 

Ger Eikelboom winnaar 17e open Gorredijkster Libre Toernooi
 
 

 
Zwollenaar Ger Eikelboom heeft het 17e open Gorredijkster Libre toernooi dat gehouden werd van 10 t/m 12 maart 2017 gewonnen door in de finale Pieter Kooistra(Gorredijk)te verslaan. Er was een 3e plaats voor Carl Focke (Joure) die in de troostfinale Son Hoang (Drachten) versloeg. Rest van de top 8: 5e Jakkele de Beer, (Gorredijk) 6e Geert van der Wal (Jubbega), 7e Robert van der Lei (Gorredijk), 8e Jappie de Groot (Oudehorne).
 
 
 

Afbeelding invoegen
 
Winnaar Ger Eikelboom ontvangt de wisselbeker van Kees Peetam. Finale arbiter Johan ten Tije kijkt toe.


 
Joop de Jong winnaar 21e Gorredijkster driebanden toernooi
 
Afbeelding invoegen
 
BC Gorredijk organiseerde van 3 t/m 5 februari 2017 voor de 21e maal het driebanden toernooi tevens meetellende voor de Geert Popma Friesland Cup ranking. Het toernooi werd gewonnen door BC Gorredijk speler Joop de Jong die in de finale de kampioen van 2004 (!) Gijs Elbertsen uit Heerenveen versloeg. Er was een derde plaats voor Jildo Keur (Leeuwarden) die in de troost finale Hendrik Engels (Ballum - Ameland) versloeg. Op de foto ontvangt Joop de wisselbeker van mede organisator Kees Peetam die zelf 5e werd.
               
 


Districtsfinale bandstoten 4e klas bij BC Gorredijk

Op zaterdag 14 en zondag 15 januari 2017 werd de districtsfinale bandstoten 4e klas gehouden bij BC Gorredijk. Winnaar werd Roelof Lolkema uit Sint Nicolaasga voor Engele Visser uit Dokkum en Klaas Westra uit Franeker.
 
 
 
  Afbeelding invoegen
 Uitslag voorronde bandstoten 4e klas on line
Promotie Piet Minkes en Leen de Groot, geen finale plaatsen leden BC Gorredijk
Voor volledige uitslag klik op deze link

Uitslag voorronde hoofdklasse libre on line
Finale plaatsen Chris Uktolseja en Bertus Oppersma
De districtsfinale is op 21 en 22 januari 2017 bij BC De Bleek in Franeker

Districtsfinale bandstoten 5e klasse
3e plaats Kees Peetam

Afbeelding invoegen
  BC Gorredijk lid Kees Peetam heeft op 17 en 18 december 2016 deelgenomen aan de districtsfinale bandstoten 5e klas in Akkrum.
Hij behaalde hier een 3e plaats achter Eeltsje Folkertsma en Bert Wedman, beide uitkomend voor de organiserende vereniging.
 

 

 
Uitslag voorronden kader 38/2 bekend.
Plaats in gewestelijke finale voor Sipke Visser
De gewestelijke finale is van 6 t/m 8 januari 2017 in Beuningen.
 

 
Gewestelijke finale libre 2e klas bij BC Gorredijk 
 Jacob Hofsteenge (Annen) kampioen,  Antoon Knijn 7e.

 

Op 10 en 11 december 2016 werd de gewestelijke finale libre 2e klasse gehouden bij BC Gorredijk. De finale werd gewonnen door Jacob Hofsteenge uit Annen. Er was een 2e plaats voor Dennis Lok uit Coevorden. Harry Lichtendonk uit Emlichheim werd 3e. BC Gorredijk lid Antoon Knijn uit Tjalleberd behaalde een 7e plaats.

 Op foto rechts het podium van deze finale.

 Voor eindstand klik op deze link

 

Afbeelding invoegen. Uitslag voorronde driebanden 5e klasse on-line

Finale plaats voor Kees Peetam
Promotie voor Pieter Kooistra en Jappie Kamstra
Voor volledige uitslag voorronde klik hier
 
De districtsfinale is op 17 en 18 december 2016 in Akkrum
 
Voor info over deelnemers aanvangstijden etc klik op deze link
 

Districtsfinale 1e klas libre
 3e plaats Wolter Haanstra
 
 

Afbeelding invoegen

 
Op 2 en 3 december 2016 werd de districtsfinale 1e klas libre gehouden in Britsum. Van de 6 deelnemers waren er 4 lid van BC Gorredijk. De 1e en 2e plaats waren echter niet voor de BC Gorredijk leden. Peter van der Goot uit Workum werd overtuigend kampioen en er was een 2e plaats voor Stan Krul. Wolter Haanstra was de best geklasseerde speler van BC Gorredijk met een 3e plaats. Rest uitslag: 4e Geert Posthuma, 5e Cees Reitsma, 6e Jan Rozendal.
 
 
Op nevenstaande foto van Marcel v/d Woude de deelnemers  aan deze finale.
 Antoon Knijn Fries kampioen libre 2e klasse.

 
 
BC Gorredijk speler Antoon Knijn heeft op 5 en 6 november 2016 deelgenomen aan de districts finale libre 2e klasse welke gehouden werd in Cafe De Posthoorn te Dronrijp. Hij behaalde hier het Fries kampioenschap en mag daardoor ook deelnemen aan de gewestelijke finale welke op 10 en 11 december 2016 gehouden wordt in het clubhuis van BC Gorredijk.
Op nevenstaande foto ontvangt Antoon de kampioensbeker van BV Dronrijp voorzitter Durk van Wier
  Afbeelding invoegen

 


 
 
Gewestelijke finale driebanden 3e klasse bij BC Gorredijk
 
Afbeelding invoegen
  Op 8 en 9 oktober 2016 werd de gewestelijke finale driebanden klein 3e klasse gespeeld in het clubhuis van BC Gorredijk. Onder de deelnemers Pieter Kooistra, lid van BC Gorredijk.
De finale is gewonnen door Alex Watermulder uit Hoogezand.De biljarters die zich namens district Friesland geplaatst hadden, Cees van den Akker uit Wolvega en Pieter Kooistra uit Gorredijk behaalden een 4e en een 7e plaats. Op de foto het podium van deze finale. vlnr Rob Elzenaar uit Assen (2e), kampioen Alex Watermulder uit Hoogezand, Maikel Libbers uit Vroomshoop (3e).      Voor uitslag klik op deze link                                                                                    
 

Kees Peetam winnaar driebanden toernooi Nijland
 

In het weekend van 28 september t/m 1 oktober 2016 was het eerste driebanden toernooi meetellende voor de Friesland Cup driebanden ranking.

De wedstrijden waren in de Herberch fan Nylan. BC Gorredijk leden Klaas Zijp, Pieter Kooistra en Kees Peetam deden hier ook aan mee.

Er was hier een eerste plaats voor  Kees Peetam die in de finale Arend Bonnema versloeg.

Er waren ook nog ranking punten voor Pieter Kooistra die een 9e plaats en promotie behaalde.Uilke Seinstra in districtsfinale libre 4e klasse.
Uilke Seinstra heeft op 30 september en 1 oktober 2016 deelgenomen aan de districtsfinale libre 4e klasse bij BC Jan Wiemers in Dokkum. Helaas moest hij genoegen nemen met een 6e plaats. 
 
Afbeelding invoegen
 
 

 
Uitslag voorronde libre 3e klas on line  
Finale plaats BC Gorredijk speler Jan Klaas Gillebaard.
De uitslag van de voorronde libre 3e klas kunt u zien door hier te klikken.
De districtsfinale is op 14 en 15 oktober bij BC Lollum/Waaksens.     
 

 
 Districtsfinale libre 5e klasse bij BC Gorredijk.
 
 
Op 18 en 19 september 2016 werd de districtsfinale libre 5e klas gehouden bij BC Gorredijk. Onder de deelnemers 2 leden van BC Gorredijk: Arie van der Schoot en Aaldert Popma. Helaas waren voor hen geen ere plaatsen in deze finale die gewonnen werd door Frans Wolf uit Britsum. Een tweede plaats was er voor Joop de Vries (Tzum) en een derde plaats voor Auke van der Schoot (Heerenveen).
 
Op de foto links vlnr: Joop de Vries, Frans Wolf, Auke van der Schoot
 
  Afbeelding invoegen
  Pieter Kooistra Fries kampioen driebanden 3e klasse
 
Afbeelding invoegen
 
Op 3 en 4 september 2016 werd in het clubhuis van BC Gorredijk gestreden om het Fries kampioenschap driebanden 3e klasse. Namens BC Gorredijk hadden Pieter Kooistra en Kees Peetam zich geplaatst voor deze finale. Na een tot het laatst toe spannende finale mocht Pieter Kooistra zich zelf Fries kampioen noemen. Voor Kees Peetam was er een 6e plaats. 
Door dit resultaat mag Kooistra samen met de nummer 2 van deze finale, Cees van den Akker uit Wolvega deelnemen aan de gewestelijke finale welke op 8 en 9 oktober eveneens gehouden wordt bij BC Gorredijk
 
 
Voor de eindstand klik op deze link                                            
 

 

Uitslag voorronde libre 5e klas on line  
Finale plaats BC Gorredijk speler Aaldert Popma.
De uitslag van de voorronde libre 5e klas kunt u zien door hier te klikken. de districtsfinale is op 17 en 18 september bij BC Gorredijk. Eén van de deelnemers is BC Gorredijk speler Aaldert Popma. Arie van der Schoot is 1e reserve. Er was een directe promotie voor Johan ten Tije.    
 


Eindstanden zomercompetitie .
 
Zoals gebruikelijk was er deze zomer op de donderdagavond weer een libre en een bandstoot competitie.
Ook dit jaar was er over het algemeen weer een ruime opkomst.
Pieter Kooistra bij het libre en Auke Veenstra bij het bandstoten behaalden de meeste punten.
 
Voor de eindstanden per 29 augustus 2016 klik hier voor libre en hier voor bandstoten.
 

 
 Afbeelding invoegen         Afbeelding invoegen       Afbeelding invoegen